Ceník

POHOTOVOSTNÍ  VÝJEZD – OTEVÍRÁNÍ  A  OPRAV  ZÁMKŮ  A  DVEŘÍ

Přerušení / ukončení stávající provozované činnosti, výjezd, 2 x cesta do provozovny ( nářadí, díly…)  500,- 

Příplatek za výjezd po 16.00 hod, za soboty, neděle a svátky  300,- 

Za každý najetý km : 15,- 

Hodinová sazba od odjezdu / do příjezdu na provozovnu  500,- / hod. 

Cena všech vyměněných dílů a použitého materiálu … xxx

U plátců – spadá příslušné DPH  do režimu  „přenesené daňové povinnosti“ 

U neplátců – je připočítáváno DPH  21%  a u nepodnikatelských bytových objektů  15%